top of page

Kunstroute Gulpen-Wittem 2019

Augustus 2019, Plateau Kunst

Margraten. Expositie Vestal Views

25-26 Aug. 2018, Zomer expositie
Kunstplein OLV, Maastricht.

November 2017 Expositie Global Art Tongeren

België

Mei - Juli 2017, Zomer expositie
'Galerie van Harinxma, Beetsterzwaag.

Juni - Augustus 2017, Groepsexpositie 'Deining'
Ameland.

Oktober 2016 - Januari 2017, Groeps expositie
'Bezield door Tadema' Leeuwarden.

September 2016, Groepsexpositie 'Kunst in de Kerk'
Martini Kerk Franeker.

Juni - Juli 2016, Groeps expositie Zofier-Zusje.

te Workum.

Juni - Augustus 2016, Expositie 'De paarden van Marrum'.

Bij Seedykstertoer te Marrum.

Maart - Mei 2016, Hoofdkantoor "De Friesland" Leeuwarden.

November 2015, Open Dag Kunst Uitleen Leeuwarden

September 2015, Martinikerk Franeker, Facit Kunstroute

September 2014, Martinikerk Franeker, Facit Kunstroute

ECR4APS.jpg
expositie Global Art
Kunstplein OLV 2018 - Maastricht
Screen Shot 2020-09-02 at 14.51.37.jpg

Mei 2014, Bangahuys Franeker, Meimaand Kunstmaand

bottom of page